شهروند گرامی به صفحه الکترونیک ثبت پیام سامانه 137 خوش آمدید .
در صورتیکه برای نخستین بار به صفحه الکترونیک ثبت پیام سامانه 137 وارد شده اید، از طریق این پیوند اقدام به ثبت نام نموده و در خواست خود را ثبت کنید، درخواست شما بلافاصله در گردش کار شهرداری اهواز قرار خواهد گرفت.
شماره همراه شما به منزله نام کاربری شما بوده و کلمه عبور شما در صورتیکه تلفنی ثبت نام نموده اید، کد پیگیری اولین در خواست شماست و چنانچه شخصاً اقدام به ثبت نام در سامانه نموده اید می توانید کلمه عبور را خودتان تعیین کنید.
در صورت فراموش کردن کلمه عبور اینجا را فشار دهید تا کلمه عبور جدید برای شما پیامک شود..

شهروند گرامی در صورتیکه تا کنون در سیستم ثبت نام نکرده اید از طریق لینک ثبت نام در زیر فرم ورود اقدام به ثبت نام نمائید.
شماره همراه شما به منزله نام کاربری شما بوده و کلمه عبور شما در صورتیکه تلفنی ثبت نام نموده اید کد پیگیری اولین در خواست شماست. و چنانچه شخصاً اقدام به ثبت نام در سامانه نموده اید از کلمه عبور تعیین شده خودتان استفاده نمائید.
چنانچه کلمه عبور خود را فراموش کرده اید اینجا را کلیک کنید تا کلمه عبور جدید برای شما پیامک شود.